FAQ

VERHUUR

Kan ik de zalen van de Zilverlink vooraf komen bezichtigen ?

Kom gerust af ! Bel naar  051/209121 en een vriendelijke stem zal met jou een afspraak maken die voor beide partijen past.

Waar en wanneer kan/mag ik de sleutel van de zalen van de Zilverlink afhalen ?

Voor het afhalen van de sleutel van de zalen van de Zilverlink spreek je best tijdig af met 1 van de dames die vermeld staan op pagina 1 punt 2 van je contract 'Datum en dagdelen'.

Wanneer is mijn reservatie van 1 van de zalen van de Zilverlink definitief ?

Een reservatie van 1 van de zalen van de Zilverlink is voor ons pas definitief wanneer het dubbel van de huurovereenkomst getekend en 'gelezen en goedgekeurd' terug bij ons is EN wanneer de waarborg is gestort op onze rekening IBAN BE65 9791 5640 2296.

Kan men een huurovereenkomst annuleren ?

Punt 4 van de huurovereenkomst bevat alle bepalingen over het annuleren van een huurovereenkomst.

SCHOONMAAK

Wat moet ik doen met mijn afval (papier, ballons, wijnflessen ,versiering ...) ?

Alles wat de huurder van buiten de Zilverlink naar binnen meebrengt om zijn activiteit te organiseren, neemt hij achteraf terug mee.  Alles wat afval geworden is en wat verzameld wordt in een restafvalzak, wordt door de huurder meegenomen.

De vzw stelt zelf geen huisvuilzakken ter beschikking.  Iedere huurder brengt die zakken zelf mee.

Hoe verloopt de schoonmaak in de Zilverlink ? Moeten wij zelf kuisen of doet de vzw dat voor ons ?

Wat het kuisen betreft, zijn er 2 mogelijkheden.

Het uitgangspunt bij de schoonmaak is dat de huurder,na het beëindigen van een activiteit, de zaal 'teruggeeft' zoals hij ze 'gekregen' heeft bij het betreden ervan, maw klaar voor gebruiik voor een volgende huurder.

1.De huurder wenst zelf te kuisen.  Dat kan perfect. Alle gerief (borstels om te vegen, trekkers, dweils, onderhoudsproducten, emmers...staan ter beschikking in de bergruimte. Alle gebruikte ruimtes (zaal, inkom, toiletten) worden door de huurder geveegd en gedweild

2.De huurder wenst het kuisen over te laten aan de vzw.

Ook in dit geval neemt de huurder de afwas van glazen, bestek, borden, tassen en ondertassen op zich. Gebruik ook de afwasmachines die in beide zalen voor handen zijn.

De tafels worden gereinigd en -in de grote zaal- per 2 gestapeld tegen de lange witte muren. De stoelen worden -in de grote zaal- op de karretjes gereden en in de bergruimte naast elkaar geplaatst.  In de kleine zaal worden de stoelen -30 in aantal- in 2 stapels van 15 achter de dubbele schuifdeur in de hoek met het vensterraam geplaatst.  Alle afval wordt steeds megenomen. 

De vzw zal de zalen, de toiletten en de inkom vegen en daarna dweilen.

In beide zalen hangt een checklist die de schoonmaak overzichtelijk voorstelt.

Prijs voor schoonmaak door de vzw : kleine zaal  40 euro         grote zaal 75 euro           beide zalen 100 euro

 

 

FACILITEITEN

Beschikt de Zilverlink vzw over borden, tassen, ondertassen en bestek ?

De grote zaal van de Zilverlink beschikt over ± 150 grote borden, tassen, ondertassen en bestek.

De kleine zaal van de Zilverlink beschikt over 50 grote borden, tassen, ondertassen en bestek.  Wie, uitzonderlijk, in de kleine zaal meer dan 50 eenheden van bovenvermeld materiaal nodig heeft, kan dit aan de vzw aanvragen via mail of telefoon (051/209121).

Wil na het gebruik, alle materiaal net en geordend terugplaatsen op de daartoe voorziene plaatsen ! Dank daarvoor !

Hoeveel stoelen, tafels en bistrotafels zijn er beschikbaar in de Zilverlink ?

1.In totaal zijn er in de Zilverlink 200 stoelen, 50 tafels (120 cm op 80 cm) en 15 bistrotafels (88 cm diameter en 112 cm hoogte).

In de kleine zaal staan er steeds 10 tafels (per 2 gestapeld tegen de muur) en 30 stoelen.

In de grote zaal staan er steeds 40 tafels (per 2 gestapeld tegen de muur). Er staan 170 stoelen, gestapeld op karretjes, in de bergruimte.

De bistrotafels staan steeds gerangschikt in de bergruimte.  Voor die bistrotafels heeft de vzw geen bekleding. Ze staan gratis ter beschikking van de huurder.

2.Wanneer beide zalen van de Zilverlink worden ingenomen door verschillende huurders, dan wordt er afgesproken met de vzw (via mail of via telefoon 051/209121) hoe die tafels, stoelen en bistrotafels kunnen 'verdeeld' worden.

3.Stoelen en/of  tafels die van de ene plaats naar de andere worden 'verhuisd', worden achteraf teruggeplaatst op hun oorspronkelijke plaats.

4.De vzw zal, onder geen beding, zelf meer stoelen of tafels voorzien dan respectievelijk 200 en 50.

 

Is er een klankinstallatie beschikbaar in de Zilverlink ?

Vzw de Zilverlink beschikt over een klankinstallatie met een tuner, een micro en een CD-speler. De installatie laat ook toe, via een daartoe voorziene fiche die ingeplugd wordt in de laptop,  bestanden van die laptop weer te geven.   Een handleiding, vastgemaakt aan het bovenblad van de installatie, maakt het gebruik van de installatie duidelijk.

Wie de installatie wil gebruiken, laat die reserveren via mail of via telefoon 051/209121.

Wil zorgvuldig omspringen met de klankinstallatie !

ALGEMEEN

Wat is de Zilverlink ?

De Zilverlink is de naam van een gebouw, gelegen Meensesteenweg 412, 8800 Roeselare, dat door de Stad Roeselare werd opgetrokken in 2007 en 2008.  De inhuldiging van het gebouw vond plaats eind juni 2008. De Stad Roeselare is dus eigenaar van het gebouw.  Het gebouw wordt uitgebaat door een gelijknamig buurtcomité, De Zilverlink vzw, dat met de Stad een beheersovereenkomst heeft afgesloten.

Wie kan 1 van de zalen van de Zilverlink huren ?

De beheersovereenkomst die De Zilverlink vzw met de Stad Roeselare heeft afgesloten bepaalt dat verenigingen van de Zilverberg en van de Stad Roeselare voorrang hebben bij het huren van 1 van de zalen van de Zilverlink.  Particulieren en verenigingen van buiten Roeselare zijn natuurlijk ook heel hartelijk welkom.

Kan men een springkasteel plaatsen op het domein van de Zilverlink ?

De grote zaal van de Zilverlink beschikt over een afgelsoten tuin.  Op de groene binnenruimte daar kan een springkasteel geplaatst worden. De groene ruimte voor de kleine zaal kant Meensesteenweg is groot genoeg om ook daar een springkasteel te plaatsen.

Het plaatsen van een springkasteel binnen is niet toegelaten.

Vergeet niet een verlengkabel me te brengen.

Supra Zilverberg (zie sponsors) verhuurt springkastelen.

Is men verplicht de dranken die de Zilverlink vzw op de drankenlijst heeft staan, af te nemen van de Zilverlink vzw ?

De dranken (fruitsap, water, diverse soorten bieren, ...) die vermeld staan op de drankenlijst van de Zilverlink vzw moeten afgenomen worden door de huurder van 1 of van beide zalen.  Wijn en schuimwijn mag de huurder zelf meebrengen.  De reden daarvoor is dat wij geen (schuimwijn) of onvoldoende (35 gelijke wijnglazen in de grote zaal - 20 ongelijke wijnglazen in de kleine zaal) glazenhebben voor wijn en schuimwijn.

Lees ook het intern regelement punt 3 'Drankverbruik' 1e streepje als aanvulling op dit punt !!

Mag ik in de Zilverlink elekronisch versterkte muziek laten afspelen ? Mag een DJ gevraagd worden ?

Punt 9 van de huurovereenkomst (laatste punt) legt uit wat je in dit geval moet doen.

Het komt hier op neer dat het college van burgemeester en schepenen vooraf moet ingelicht worden wanneer men in een openbare ruimte als de Zilverlink een elektronisch versterkte geluidsinstallatie wil gebruiken of laten gebruiken.  Wij, als vzw, moeten bij een vraag van een huurder om een elektronisch versterkte installatie te gebruiken of te laten gebruiken in de Zilverlink, de huurder er op wijzen dat wij maar 12x per jaar zo'n activiteit in de Zilverlink kunnen laten doorgaan.  Vandaar dat wij in zo'n geval de huurder steeds doorverwijzen naar de Milieudienst van de Stad Roeselare (tel. 051/262291)  waar alle machtigingen die in de loop van een kalenderjaar zijn verleend, nauwkeurig worden bijgehouden.

Respecteer in ieder geval steeds de nachtrust van de omwonenden !

Is er WIFI in de Zilverlink ?

Beide zalen van de Zilverlink beschikken over gratis WIFI.

Op een blad op de muur van ieder van beide zalen vind je alle gegevens om succesvol het internet op te gaan.

 

 

Moeten wij zelf een contract downloaden indien we zeker zijn dat we 1 van de zalen van de Zilverlink zullen huren ?

Of je nu zeker bent of niet dat je 1 van de zalen van de Zilverlink zal huren, je hoeft nooit een contract te downloaden en het dan verder op te sturen naar de zetel van de vzw.

Via mail of telefoon vernemen we wel of je wenst te huren.  Wij sturen dan een contract op in dubbel.  1 exemplaar wordt naar ons teruggestuurd 'gelezen en goedgekeurd' en getekend.  Het andere exemplaar is bestemd voor de huurder en bevat alle nuttige informatie om een geslaagd verblijf in 1 van de zalen van de Zilverlink mogelijk te maken.

Wij plaatsen de 3 mogelijke contracten voor het huren van 1 van de zalen van de Zilverlink op onze website om een kandidaat-huurder in de gelegenheid te stellen zich grondig en vooraf te informeren over het huren van 1 van de zalen van de Zilverlink.

Moeten wij zelf een contract downloaden indien we zeker zijn dat we 1 van de zalen van de Zilverlink zullen huren ?

Of je nu zeker bent of niet dat je 1 van de zalen van de Zilverlink zal huren, je hoeft nooit een contract te downloaden en het dan verder op te sturen naar de zetel van de vzw.

Via mail of telefoon vernemen we wel of je wenst te huren.  Wij sturen dan een contract op in dubbel.  1 exemplaar wordt naar ons teruggestuurd 'gelezen en goedgekeurd' en getekend.  Het andere exemplaar is bestemd voor de huurder en bevat alle nuttige informatie om een geslaagd verblijf in 1 van de zalen van de Zilverlink mogelijk te maken.

Wij plaatsen de 3 mogelijke contracten voor het huren van 1 van de zalen van de Zilverlink op onze website om een kandidaat-huurder in de gelegenheid te stellen zich grondig en vooraf te informeren over het huren van 1 van de zalen van de Zilverlink.

Hoe gebeurt de opname van de dranken in 1 van de zalen van de Zilverlink ?

 

1.Wanneer beide zalen van de Zilverlink op hetzelfde moment worden verhuurd aan verschillende verhuurders, dan vragen wij dat ieder van de huurders zijn leeggoed in respectievelijk de kleine en de grote zaal gesorteerd achterhoudt. Zo vermijden we verwarring tussen het gebruik van ieder van de beide zalen.

2.Wanneer je als huurder van 1 of van beide zalen alleen bent in de Zilverlink, hetzij in de kleine hetzij in de grote zaal,dan mag je gerust je leeggoed terugplaatsen in de respectieve bakken van de koelcel.  Wij, als vzw, weten bij het begin van iedere dag wat de stock is van alle dranken in de koelcel.

Laatste nieuws

nieuws

Op zaterdag 29 december 2018 organiseert vzw "De Zilverlink" de 4de Kerstmarkt op de Zilverberg. Een gez...

Lees meer

Foto's

Bekijk gerust de sfeerbeelden van huurcomplex 'De Zilverlink' om zo wat sfeer vn onze twee huurzalen op te snuiven!

Bekijk de sfeerbeelden

Gesponsord

nieuws

Klik verder en ontdek onze sponsors 

Bekijk alle sponsers